به هر كاری كه دست زدید، نیاز به خداوند و خدمت به مردم را در نظر داشته باشید،
زیرا این شیوه ی زندگی معجزه آفرینان است


مطالعه تطبیقی وضعیت تحصیلی- تربیتی دانش آموزان طرح پراکنده و شاهد

تعداد نمایش : 1542

مطالعه تطبیقی وضعیت تحصیلی- تربیتی دانش آموزان طرح پراکنده و شاهد

 

 

     طرح پژوهشی- استان خراسان رضوی

    پژوهشگران: سید محمود لعل سجادی ،  امیرحسین فرجادنسب      

ناظر طرح: مجید حاجیان نژاد  

 

چکيده

هدف پژوهش حاضر، بررسي و مقايسه  وضعیت تحصیلی – تربیتی  و ابعاد آن در بين دانش‌آموزان شاهد طرح پراکنده و طرح نیمه‌متمرکز دوره متوسطه در استان خراسان رضوي در سال تحصيلي 90-89 بوده است. روش اين تحقيق از نوع پيمايش بوده است. جمعيت آماري تحقيق را كليه دانش‌آموزان شاهد طرح پراکنده و طرح نیمه‌متمرکز دوره متوسطه در استان خراسان رضوي در سال تحصيلي 90-89 تشكيل مي‌دادند. با استفاده از فرمول کوکران، حجم نمونه دانش‌آموزان هر یک از دو طرح نیمه‌متمرکز و پراکنده 192 نفر مشخص گرديد. در اين تحقيق براي انتخاب دانش‌آموزان ترکیبی از روش نمونه‌گیری خوشه‌ای چند مرحله‌ای و طبقه‌بندی متناسب با حجم استفاده شده و با استفاده از پرسشنامه محقق‌ساخته اطلاعات مورد نیاز جمع‌آوری شده است . در مجموع تفاوت معنی‌داری بین وضعیت تحصیلی و تربیتی طرح نیمه‌متمرکز و طرح پراکنده شاهد نبوده است. که این موضوع با استفاده از نتایج تحقیقات کلمن و نظریه ناهماهنگی شناختی و نظریه نظریه کنش متقابل نمادین مورد تحلیل قرار گرفته است. ولی وضعیت تحصیلی و تربیتی دانش‌آموزان دختر بيشتر از دانش‌آموزان پسر بوده است. همچنین وضعیت تربیتی دانش‌آموزان طرح پراکنده در ابعاد میزان مشارکت و مسئولیت‌پذیری و میزان باورهای مذهبی به طور معنی‌داری بیشتر از دانش‌آموزان طرح نیمه‌متمرکز در مدارس شاهد است.

واژگان کليدی: تحصیلی، تربیتی، دانش‌آموز، شاهد، نیمه‌متمرکز، پراکنده، متوسطه، خراسان

فایلهای مربوط به مطلب

دانلود فایل با حجم 895.08 كيلوبايت
نظر خود را بیان کنید

 نام و نام خانوادگی:

 رایانامه:

 نظر شما :

 
نظرات شما

تماس با ما

میزان رضایت مندی شما از زیرسایت گروه تحقیق و پژوهش

  خیلی زیاد
  زیاد
  متوسط
  کم

ارسال و دیدن نتایج نظرسنجی


اين زیرسايت تا كنون 242266 بازديدكننده داشته است
كليه حقوق براي اداره کل آموزش و پرورش استان خراسان رضوي محفوظ است