ورود اعضاء ورود اعضاء نقشه سایت نقشه سایت
۱۳۹۵ سه شنبه ۵ بهمن
معاونت پژوهشی و برنامه ریزی گروه تحقیق و پژوهش معاونت پژوهش، برنامه ریزی و نیروی انسانی
صفحه اصلی
English
1394/10/03 کد خبر: 6485 اعلام نفرات برتر هجدهمين فراخوان برنامه معلم پژوهنده
اعلام نفرات برتر هجدهمين فراخوان برنامه معلم پژوهنده
در همايش هفته پژوهش از نفرات برتر هجدهمين فراخوان برنامه معلم پژوهنده تجليل شد.

اعلام منتخب كشوري و رتبه هاي اول تا سوم و همچنين منتخبين هجدهمين فراخوان برنامه معلم پژوهنده

1- براي كليه منتخبين هجدهمين فراخوان معلم پژوهنده، تقدير نامه از طرف مدير كل محترم صادر گرديد.

2- هداياي كليه منتخبين به حساب آنها واريز گرديد.

3- براي كليه منتخبين گواهي گزارش تخصصي  صادر شد. اين گواهي در ارزشيابي عملكرد ( بند 4 ارزشيابي ) 5 امتياز دارد كه در ارزشيابي سال تحصيلي 95-94 منتخبين لحاظ خواهد شد.

4- از كليه منتخبين در همايش تجليل از پژوهشگران برتر استان كه در روز پنجشنبه 94/9/26 با حضور مدير كل محترم و معاونت محترم پژوهش، در محل مركز آموزش نيروي انساني كامياب برگزار گرديد، تجليل به عمل آمد.

5- پاور پوينت اسامي منتخبين كه در همايش ارائه شد، قابل دانلود است. براي دانلود كليك نماييد.

6- منتخبين فراخوان 18 برنامه معلم پژوهنده كه اسامي آنها به شرح ذيل مي باشد جهت انتشار گزارشات اقدام پژوهيشان به صورت پوستر در سايت گروه تحقيق و پژوهش استان، با شماره 38440921 تماس حاصل نمايند. 

 

رديف

نام خانوادگي

نام

پرسنلي

شهرستان

عنوان اقدام پژوهي

توضيحات

دانلود پوستر

1

فصيحي

حسن

30719233

اداره كل

افزايش ميزان مشاركت معلمان استان خراسان رضوي در برنامه معلم پژوهنده

منتخب كشوري

دانلود

2

خديو زاده

وجيهه

33767582

تبادكان

روحيه گرايش با هويت ملي

رتبه اول استان

دانلود

3

مهدي زاده

زهرا

30195111

تبادكان

نظم دركارگاه ها

رتبه دوم استان

دانلود

4

عاشري

طاهره

33009924

ناحيه 1

بررسي تجربي رفع اختلال رياضي فاطمه با استفاده از روش تثبيت برتري طرفي

رتبه سوم استان

دانلود

5

پيروي قله زو

بهنام

30853472

كلات

چگونه توانستيم در راستاي تحول بنيادين، معلمان و دانش آموزان ابتدايي را نسبت به اجراي جشنواره جابربن حيان ترغيب نماييم؟

منتخب استان

دانلود

شريفي

حبيب

32630216

6

جوادي

اكرم

33940868

سبزوار

چگونه مشكل املايي دانش آموزم رادرپايه اول ابتدايي برطرف كنم

منتخب استان

دانلود

7

پيرازغندي

سكينه

30732561

تبادكان

كاهش افت تحصيلي دانش آموزان

منتخب استان

دانلود

8

كارشكي

معصومه

32687491

تبادكان

مهارت خواندن فارسي

منتخب استان

دانلود

9

حبيبي

زهرا

31493994

تبادكان

كمرويي دانش آموز

منتخب استان

دانلود

10

گوركاني

فاطمه

31484326

ناحيه 6

چگونه توانستم تفهيم مباحث رياضي را در دانش اموز دير آموزم مليكا ارتقاء بخشم

منتخب استان

دانلود

11

مير احمدي

مريم

46531054

ناحيه 5

چگونه توانستم با تغيير شيوه تدريس بازدهي دانش آموزان معماري هنرستان عترت را در درس عناصر و جزئيات ساختمان افزايش دهم؟

منتخب استان

دانلود

12

نجم آبادي

ليلي

12429414

سبزوار

چگونه توانستم مدت استفاده بهينه ازسمعك را در زهرا بهبود بخشم

منتخب استان

دانلود

13

قاسم زاده

فرناز

35662295

قوچان

به كارگيري درس هنر در درس فارسي

منتخب استان

 دانلود

14

 محمدي رئوف

اسداله

32026157

خوشاب

چگونه مي توان به توسعه فرهنگ وتفكر پژوهشي دربين فرهنگيان خوشاب و اقزايش ميزان مشاركت آنان درجشنواره معلم پژوهنده كمك كرد

منتخب استان

 دانلود

 محمدي رئوف

مصطفي

96129500

انديشمند

طاهره

31979378

15

ترابي

محمد حسين

30723278

تبادكان

افزايش حضوردرنمازجماعت

منتخب استان

 دانلود

16

اخوين

زهرا

30724600

تبادكان

با نشاط سازي كلاس قرآن

منتخب استان

 دانلود

 

اعلمي

مريم

30727821

17

آسوده

زهرا

30908451

تبادكان

افزايش يادگيري با مشاركت اولياء

منتخب استان

 دانلود

18

هاشمي گازار

عصمت

33009307

ناحيه 7

چگونه با تدارك محيط جذاب و حمايت كننده درسي يادگيري دانش آموزانم را ارتقا بخشيم

منتخب استان

 دانلود

19

آهنجان

فيروزه

31450312

تبادكان

رويكرد پژوهش محوري

منتخب استان

 دانلود

20

ظريف

عفت

90537072

تبادكان

بي رغبتي همكاران

منتخب استان

 دانلود

21

صارمي ساداتي

غلام

31816161

درگز

بررسي راهكارهاي ايجاد فرهنگ استفاده صحيح از شير تغذيه اي در دانش آموزان مدرسه قرآني معلم

منتخب استان

 دانلود

22

شفيع نژاد

امير

32409510

كاشمر

چگونه توانستم نمرات در س فرهنگ وهنر دانش آموزان پايه هفتم دبيرستان شاهد امام صادق (ع)دوره اول متوسطه را افزايش دهيم .

منتخب استان

 دانلود

23

جعفري

انسيه

33023323

نيشابور

چگونه ميتوانم ميزان مراقبت ازدندانهارا در دانش آموزان دبستان دخترانه ابن سينا افزايش دهم؟

منتخب استان

 دانلود

24

الله پناهي

زبيده

30477202

ناحيه 2

چگونه توانستم مهارت دست نويسي حرف دال را در فاطمه عقب مانده ذهني افزايش دهيم ؟

منتخب استان

 دانلود

غفاري

نرگس

32556078

25

هدايتي ثاني

رقيه

33736648

ناحيه 1

چگونه توانستم از طريق بازي، يادگيري جدول ضرب رادر درس رياضي پايه سوم ابتدايي بهبود بخشم؟

منتخب استان

دانلود

26

هاشمي

سيد مصطفي

12259492

تبادكان

ايجادانگيزه درنماز

منتخب استان

 دانلود

27

ضباء فيروز آبادي

بشري

30953886

ناحيه 1

افزايش توان يادگيري نسبت هاي مثلثاتي دانش آموزان با ساخت دست سازه آموزشي

منتخب استان

 دانلود

28

اصغرزاده

مهين

33767913

تبادكان

جذب دانش آموزان به نماز

منتخب استان

دانلود

29

علمدار

بي بي زهرا

30384569

تبادكان

بهبود اظهار نظر

منتخب استان

دانلود

30

عافيت

نرگس

30724008

تبادكان

كاهش مصرف انرژي

منتخب استان

دانلود

31

ساربان

محمد

32896101

مه ولات

راهكار هاي پيشرفت تحصيلي وافزايش درصد قبولي

منتخب استان

دانلود

32

عدالتيان توكلي

صديقه

31562525

ناحيه 7

چگونه مي توانم يادگيري درس رياضي دانش آموزان پايه چهارم ابتدايي را فزايش دهم

منتخب استان

دانلود

33

تصديقي ثاني

مينا

32000611

سبزوار

چكونه مي توانم دانش آموزان نابينايم را دركلاس هنرمشاركت دهم

منتخب استان

دانلود

34

سجادي

شهربانو

61764555

ناحيه 6

چگونگي افزايش دقت و تقويت مهارتهاي ذهني-ادراكي در دئانش آموز دير آموزم در درس رياضي پايه اول

منتخب استان

دانلود

35

باقريان

بتول

62501555

رشتخوار

چگونه مي توانم در راستاي اهداف برنامه درسي ملي، به ارتقاء كيفي و افزايش انگيزه دانش آموزان در يادگيري درس آمادگي دفاعي كمك كنم؟

منتخب استان

دانلود

36

خسروي

هما

30731168

تبادكان

كيفيت بخشي تدريس بورس ميزان علاقه مندي

منتخب استان

دانلود

37

ظهوريان

الهه

32800258

ناحيه 5

جذاب نودن رياضيات و بالابردن انگيزه دانش آموزان كلاس اول دبيرستان با ارائه راه كارهاي مناسب و گروه بندي

منتخب استان

دانلود

38

 سليماني

صديقه

32006595

جوين

چگونه توانستم مشاركت دانش آموزان را در نماز جماعت افزايش دهم

منتخب استان

دانلود

39

طبسي

مريم سادات

11510565

سبزوار

افزايش توان روان خواني9سوره ي كوتاه قرآن كريم در7دانش آموز كم توان ذهني پايه سوم دبستان تربيت

منتخب استان

دانلود

40

آموزگار

زهرا

30638367

ناحيه 1

تاثير استفاده از آموزشهاي ذهن آگاهي بر سازگاري شغلي

منتخب استان

دانلود

41

ناجي

سيما

30106918

تبادكان

خلاقيت دانش آموزان

منتخب استان

دانلود

اميني

مليحه

32419274

42

پرتوه

غلامرضا

31688611

رشتخوار

چگونه توانستيم با آموزش خلاقيت به دانش آموزان، علاقمندي آنها را به فعاليتهاي فوق برنامه افزايش دهيم؟

منتخب استان

دانلود

باقريان

بتول

62501555

43

سپهري كلوخي

مريم

32280303

قوچان

بهبود مهارت هاي حرفه اي تدريس همكاران علوم تجربي به روش درس پژوهي با استفاده از الگوي 5E

منتخب استان

دانلود

44

 ذره نوروزي

مريم

30636148

ناحيه 7

چگونه توانستم مشگل گوشه گيري پويا دانش آموز پايه اول را بهبود بخشم

منتخب استان

دانلود

45

محمود زاده

ميترا

90530191

تبادكان

رويكرد نوين آموزش در موفقيت دانش آموزان

منتخب استان

دانلود

46

كامياب

حسين

33009293

ناحيه 1

افزايش توان يادگيري حل مسئله رياضي (مفهوم جمع وتفريق ) دانش آموزان كم توان ذهني پايه چهارم ابتدايي مبتني بررايانه

منتخب استان

دانلود

ابراهيمي قنبري

مهناز

33009480

47

پور حسن

عصمت

32556504

تربت حيدريه

چگونه توانستيم همگام با كلاس هاي فوق برنامه، رغبت به يادگيري را در دانش آموزان پايه ششم بهبود بخشيم؟

منتخب استان

دانلود

سالاري

مريم

32556504

48

زوبين

حميده

30813043

ناحيه 6

راهكار عملي جهت ارتقاء سطح دانش و نگرش معلمان ابتدايي نسبت به ارزشيابي كيفي توصيفي

منتخب استان

دانلود

رخي

راضيه

30691274

نزاكتي

حميده سادات

30940034

49

رجائيان

سعيده

33751560

خليل آباد

افزايش فعاليت عملكرد دانش آموزان ديرآموز در درس رياضي با روشهاي فعال ياددهي-يادگيري

منتخب استان

دانلود

50

عليزاده مقدم

رضا

31688900

رشتخوار

چگونه توانستم ميزان علاقه ورغبت  اولياء دانش آموزان نسبت به مشاركت در اداره مدارس را افزايش دهم؟

منتخب استان

دانلود

51

بيگي احمد ابادي

فاطمه

33021390

نيشابور

چگونه توانستم دانش آموزانم را به درس پيامهاي آسماني علاقمند كنم؟

منتخب استان

دانلود

52

كنگي

مريم

30734491

ناحيه 1

چگونه توانستم مشكل ناسازگاري مهديه را برطرف كنم؟

منتخب استان

دانلود

53

 تراب مستعدي

مريم

87502579

ناحيه 4

چگونه مي توانم اختلال بينايي و دوبيني و سردردهاي دانش آموزم رضا را كه مبتلا به سندرم مارفان است را تخفيف يا رفع كنم

منتخب استان

دانلود

 ظهوريان

سيد بهروز

33070577

54

محمد زاده

ليلا

33703185

استثنايي

چگونه مي توانم با حركات ريتميك فولكوريك مهارتهاي اجتماعي دانش آموزانم را ارتقا بخشم .

منتخب استان

دانلود

55

عسكري

مجيد

31958398

سبزوار

چگونه توانستم باهنرنمايشنامه خواني انجام كارگروهي رادر بين دانش آموزان فردگرايم تقويت نمايم

منتخب استان

دانلود

56

سليماني

نويد

31727246

ميان جلگه

چگونه توانستم با استفاده از جداول نردبانب مشكل قرينه نويس را برطرف كنم

منتخب استان

دانلود

57

شريعت پناه

شادي

31965790

ناحيه 2

چگونه توانستم با استفاده از تكنيك مديريت زمان وبهرهگيري از مهارت هاي مطاله ويادگيري موجب تغيير نگرش وبهبود عملكرد درسي دانش آموزانم شوم؟

منتخب استان

دانلود

پيروي

درالنجف

61945056

58

ميبوتي

زهره

32789554

زبرخان

افزايش دقت و تمركز دانش آموزان

منتخب استان

دانلود

59

مظلوم رضوي

بي بي زهرا

31503198

تربت جام

چگونه مي توانم مشكل پرخاشگري دانش آموزم احمدرادركلاس كاهش دهم؟

منتخب استان

دانلود

60

اعلمي سيوكي

محمد

31629381

جلگه رخ

چگونه توانستيم به عليرضا كه دانش آموز معلول جسمي -حركتي است فارسي و رياضي را در حد خوب آموزش دهيم

منتخب استان

دانلود

حيدري

اعظم

33952191

شاه ولي

شادي

33952642

61

صمدي قوچان

اعظم

32296129

سرولايت

اصلاح و بهبود يادگيري معنادار (بلند مدت ) درس عربي دوم انساني با استفاده از نفشه مفهومي

منتخب استان

دانلود

62

بوژمهراني

فاطمه

20354991

فيروزه

ارتقا مهارت روانخواني

منتخب استان

دانلود

63

عالي

حسن

32443025

گناباد

چگونه توانستم ميان وعده غذايي مفيد و مصرف مكمل قرص آهن را در دبيرستان بهبود بخشم

منتخب استان

دانلود

64

خرقاني

مرجان

32553322

زاوه

افزايش علاقمندي دانش آموزان پايه اول متوسطه دوم دبيرستان ريحانه به درس زبان انگليسي

منتخب استان

دانلود

65

طاهر وفايي

بي بي اكرم

90516631

ناحيه 3

چگونه توانستم دقت و تمركز دانش آموزانم را در يادگيري درس رياضي افزايش دهم

منتخب استان

دانلود

66

حيدري

نرگس

31435661

تايباد

چگونه مي توانم تدريس درس عربي راآسان تر وجذاب تر كنم؟

منتخب استان

دانلود

67

باهيئت رودي

عبدالواحد

31773177

خواف

چگونه مي توانم دانش آموزم را با چند ويژگي متفاوت هدايت و راهنمايي كنم؟

منتخب استان

دانلود

68

ابوچناري

عباسعلي

96117732

جغتاي

چگونه توانستم اختلال در خواندن محمد امين را برطرف كنم؟

منتخب استان

دانلود

69

سليمانيان

عذرا

32505162

بجستان

چگونه توانستم ضعف درسي دانش آموزانم را  بهبود ببخشم؟

منتخب استان

دانلود

70

رحمتي

مرضيه

11493292

فريمان

چگونه توانستم ضعف املاي دانش آموزم راكاهش دهم

منتخب استان

دانلود

71

صابري زاده

نسرين

31526774

كدكن

چگونه اضطراب دانش آموز پايه دوم متوسطه را در ساعت رياضي كاهش دادم

منتخب استان

دانلود

72

نوريان

صديقه

31979096

ششتمد

چگونه توانستم مهديه را علاقمند به شركت در نماز جماعت كنم؟

منتخب استان

دانلود

73

مرادي زارع

صديقه

33751401

كوهسرخ

چگونه توانستم  اضطراب دانش آموزانم را  كاهش دهم.

منتخب استان

دانلود

74

تربتي

سهيلا

33765684

رضويه

چگونه توانستم كلاس درس فيزيكم را جذاب تر كنم

منتخب استان

دانلود

75

عليائي

عليرضا

33191713

چناران

افزايش مشاركت اولياء دانش آموزان در همكاري با مدير مدرسه با استفاده از مهارت هاي چندگانه مديريت

منتخب استان

دانلود

76

 آقاسي زاده

نسرين

30384576

گلبهار

چگونه توانستيم دانش آموزان سوم تجربي را در فهم و بكارگيري احتمال رياضي در ژنتيك توانمند سازيم

منتخب استان

دانلود

رضاپور

فاطمه

30733637

فاضلي راد

باهره

30098521

آزرم

بتول

30735912

77

دشتبان

فاطمه

30381570

تربيت معلم ثامن الحجج

چگونه توانستم با همكاري معلم پايه دوم مهارت كنترل خشم را در دانش آموزان پسر ابتدايي افزايش دهم

منتخب استان

دانلود

حسيني

فاطمه سادات

 

 

 

تعداد بازدید: 551
امتیازدهی
میانگین امتیازها:0 تعداد کل امتیازها:0
مشاهده نظرات (تعداد نظرات 0
ارسال نظرات
نام  
آدرس پست الکترونیکی شما    
توضیحات  
تغییر کد امنیتی  
کد امنیت  
 
تمامی حقوق این پایگاه متعلق به اداره کل آموزش و پرورش خراسان رضوی می باشد.
ورود اعضاء
بستن
Powered by DorsaPortal