ورود اعضاء ورود اعضاء نقشه سایت نقشه سایت
۱۳۹۵ سه شنبه ۵ بهمن
معاونت پژوهشی و برنامه ریزی گروه تحقیق و پژوهش معاونت پژوهش، برنامه ریزی و نیروی انسانی
صفحه اصلی
English
مقالات پایان نامه ها

* اصل پايان نامه ها در كتابخانه پژوهشكده موجود و قابل استفاده مي باشد. دانلود مقاله يا خلاصه پايان نامه ها از جدول زير امكان پذير است. 
عناويني كه فاقد دانلود هستند، در حال بارگزاري اند و بتدريج كامل خواهند شد.

 


عنوان

نام پژوهشگر


1

ارزيابي معلمان از كتاب فارسي پنجم ابتدايي دانش آموزان عقب مانده ذهني آموزش پذير

مهدي قاسمي پورفخرآباد

دانلود

2

بررسي اثر بخشي آموزش گروهي شناختي-هيجاني رفتاري بردلبستگي و باور هاي غير منطقي دانش آموزان

زهره نعمت پور

دانلود

3

تاثير روش تدريس كاوشگري بر هوش هيجاني و پيشرفت تحصيليدرس علوم دانش آموزان پسر پايه ششم ابتدايي

تاج محمد شورابي

دانلود

4

آگاهي معلمان از روش هاي نوين تدريس وانگيزش شغلي بر پيشرفت تحصيلي دانش آموزان پايه پنجم

طاهره عزيزي فرد

دانلود

5

بررسي اثر بخشي آموزش گروهي شناختي- هيجاني رفتاري بر دلبستگي و باور هاي غير منطقي دانش آموزان

زهره نعمت پور

دانلود

6

 بررسي رابطه طرح واره هاي ذهني با كفايت اجتماعي معلمان

معصومه قلاسي

دانلود

7

رابطه بين خوش بيني علمي و خود كار آمدي معلم با پيشرفت تحصيلي دانش آموزان

محمد جعفر 
معين
 پور

دانلود

8

بررسي نياز هاي مادي و معنوي (عزت نفس) معلمان و رابطه آن با پيشرفت تحصيلي دانش آموزان

 


9

بررسي و مقايسه ارزش هاي آلپورت بر پيشرفت تحصيلي دانش آموزان دبيرستان لازم التوجه و شاهد خراسان رضوي

محمد حسين عبدالهي

دانلود

10

ساخت ابزار و سنجش ميزان توكل در مديران ستادي آموزش و پرورش شهر مشهد و تاثير عوامل خصيصه اي آن

 


11

تاثير روش هاي تدريس خلاق بر رشد خلاقيت دانش آموزان

 


12

بررسي موانع خلاقيت در معلمان مدارس راهنمايي كلات نادر

 


13

بررسي رابطه بين سبك رهبري و بي تفاوتي سازماني در مدارس آموزش و پرورش شهرستان مشهد

فاطمه السادات موسوي مشهدي

دانلود

14

بررسي رابطه بين الگوي تصميم گيري مديران با تعهد سازماني دبيران در مدارس راهنمايي شهرستان شيروان

امين رضا مراتي

دانلود

15

بررسي رابطه بين سبك مديريت و خلاقيت دبيران مدارس راهنمايي دخترانه نواحي 2-6-7 مشهد

سليمه گلابگير نيك

دانلود

16

بررسي وضعيت سبك مديريت عبور از مانع در مدارس ابتدايي ناحيه چهار مشهد و رابطه آن با اثر بخشي سازمان

 


17

رابطه مهارت هاي فني هنر آموزان وكيفيت مواد آموزشي بر كارآفريني هنرجويان دختر هنرستان هاي فني وحرفه اي شهر مشهد

ليلا ملكي دوز طبس

دانلود

18

بررسي برنامه پنهان مدارس جمهوري اسلامي ايران و نقش آن در تشكيل هويت ملي جوانان

علي اكبر ايزدي كيا

دانلود

19

بررسي وضعيت سبك مديريت عبور از مانع در مدارس ابتدايي ناحيه چهار مشهد و رابطه آن با اثر بخشي سازمان

 


20

ساخت ابزار و سنجش ميزان توكل در مديران ستادي آموزش و پرورش شهر مشهد و تاثير عوامل خصيصه اي آن

 


21

تاثير روش هاي تدريس خلاق بر رشد خلاقيت دانش آموزان

 


22

بررسي موانع خلاقيت در معلمان مدارس راهنمايي كلات نادر

 


23

انتظارات معلمين مقطع ابتدايي راهنمايي و متوسطه نواحي هفتگانه مشهد از آموزش و پرورش

 


24

بررسي ميزان آگاهي مديران پيش دبستاني شهر مشهد نسبت به اهداف آموزشي اين دوره

مژده طباطبايي

دانلود

25

تعيين رابطه كنترل در نحوه استفاده از تلفن همراه و پيشرفت تحصيلي دانش آموزان

حسين زارع

دانلود

26

بررسي تمايلات انسجامي در بين دانش آموزان و عوامل موثر بر آن با تاكيد بر نقش تشكل هاي دانش آموزي (بويژه بسيج دانش آموزي)

رويا مجيدي

دانلود

27

بررسي انگيزه و ويژگي هاي شخصيتي دانشجو معلمان زبان انگليسي در جهت استفاده از فناوري اطلاعات و ارتباطات(ICT)  درآموزش زبان دوم

 


28

بررسي كار آمدي مدارس هوشمند در تقويت توانمندي كاوشگري از ديدگاه معلمان و مديران مقطع ابتدايي

آسيه گلشن آبادي
 به آباد

دانلود

29

تاثير كلاس هوشمند بر پيشرفت رياضي دانش آموزان

بتول راد

دانلود

30

تاثير به كار گيري تخته هوشمند برانگيزش و پيشرفت خواندن دانش آموزان دختر با اختلال ياد گيري در پايه سوم

 


31

ارزيابي معلمان از كتاب فارسي پنجم ابتدايي دانش آموزان عقب مانده ذهني آموزش پذير

مهدي قاسمي پورفخرآباد

دانلود

32

تاثير الگوي كاوشگري بر تفكر انتقادي و نوع نگرش دانش آموزان نسبت به كتاب درسي علوم تجربي در دوره ابتدايي

مريم سادات 
سيد
 شريفي كاخكيمحمد رحمان پور

دانلود

33

تاثير نرم افزار آموزشي فارسي شركت صنايع آموزشي بر پيشرفت خواندن و املاي دانش آموزان كم توان ذهني پايه اول دبستان

مريم خوشبخت

دانلود

34

بررسي ديدگاه هاي متخصصان در خصوص گنجاندن مرگ انديشي در برنامه درسي

علي بيهقي

دانلود

35

بسامد و جهت گيري بن پار هاي مقوله ي سياست خارجي در كتابهاي درسي علوم اجتماعي دوره دبيرستان (تحليل محتواي متن هاي چند گانه ...)

داريوش پايسته

دانلود

36

ارزشيابي برنامه هاي درسي پايه اول متوسطه (سوم و هفتم)

 


37

مطالعه و بررسي نقش و منزلت اجتماعي زن در كتاب هاي درس فارسي مدارس ايران (چاپ سال تحصيلي 85-1384)

 


38

بررسي رابطه بين توانايي دانش آموزان در خواندن و نوشتن زبان فارسي و پيشرفت تحصيلي آنها در ساير دروس(علوم-رياضي)

 


39

بررسي وضعيت برنامه درسي اجرا شده در درس رياضيات پايه چهارم ابتدايي

 


40

ميزان انطباق فرايند تدريس دبيران درس دين وزندگي سال سوم متوسطه با كتاب راهنمايي تدريس

 


41

تحليل محتوا كتب درسي دوره هاي ابتدايي و راهنمايي درباره مشاغل

 


42

آگاهي معلمان از روش هاي نوين تدريس وانگيزش شغلي بر پيشرفت تحصيلي

طاهره عزيزي فرد

دانلود

43

رابطه سبك هاي يادگيري و انگيزش پيشرفت با عملكرد تحصيلي دانش آموزان

رقيه راسخي

دانلود

44

بررسي تاثير روش درس پژوهي بر تفكر انتقادي دبيران در نواحي 1-4-6 مشهد

بي بي سارا گلابگيرنيك

دانلود

45

رابطه خود مختاري و عزت نفس با انگيزه تحصيلي دانش آموزان دختر

منير دست آموز

دانلود

46

مقايسه تفكر انتقادي، سخت كوشي، انگيزه پيشرفت و خلاقيت در دانش آموزان تيزهوش و عادي

محمد رضا مختاري

دانلود

47

اثر بخشي مصاحبه انگيزشي در كاهش سوء مصرف مواد در بيماران افسرده

معصومه دهقان

دانلود

48

تاثير شبكه هاي اجتماعي بر معيارهاي انتخاب همسر(در بين دانش آموزان دوره متوسطه شهر مشهد)

 


49

اثربخشي درمان شناختي-رفتاري بر بهبود عزت نفس، جرات، خودكار آمدي و بازداري رفتاري نوجوانان مبتلا به هراس اجتماعي

الهه امير نيا

دانلود

50

مطالعه رابطه برنامه هاي تلويزيون بر سرمايه اجتماعي خانواده

 


51

بررسي رابطه بين ذهنيت فلسفي (خصوصيات ذهني) افراد و روي آوردن مجدد به مصرف مواد مخدر (عود مجدد) در بيماران سم زدايي شده شهرستان مشهد

محمد روزبان

دانلود

52

تاثير ازدواج مادران شاهد در عملكرد تحصيلي و ناسازگاري اجتماعي دانش آموزان مقطع ابتدايي شهرستان

 


53

بررسي ميزان مطالعه آزاد دانش آموزان دوره متوسطه شهر مشهد و تاثير اينترنت و ساير عوامل بر آن

ميترا مسعودي

دانلود

54

بررسي رابطه اعتياد به پيامك با مهارت هاي اجتماعي و كيفيت زندگي دانش آموزان مقطع متوسطه شهرستان كلات

زكيه ابراهيمي

دانلود

55

بررسي اثر مداخله اي طرحواره درماني و آموزش مهارت هاي حل مسئله بر ترس از موفقيت دانش آموزان دختر مقطع راهنمايي شهر مشهد

شيوا گوهر شاهي

دانلود

56

مقايسه اثر بخشي مداخلات فلورتايم و آموزش نظريه ذهن در كاهش پرخاشگري بهبود رابطه مادر -كودك و بهبود نظريه ذهن در كودكان پرخاشگر پيش دبستاني

 


57

مقايسه اضطراب و عزت نفس در سه گروه دانش آموز دختر ممتاز پايه اول دبيرستان هاي مشهد مقدس در سال تحصيلي 89-90

فريبا واحدي

دانلود

58

مقايسه ميزان رضايت زناشويي معلمان شاغل در مدارس كم توان ذهني و عادي شهرستان سبزوار

 


59

بررسي اثر بخشي مشاوره گروهي جرات آموزي (ابراز وجود) به شيوه شناختي-رفتاري در بهبود افسردگي و پيشرفت تحصيلي نوجوانان پسر شاغل به تحصيل در مقطع متوسطه ناحيه 7 مشهد

 


60

بررسي رابطه هوش فرهنگي و شادكامي با سازگاري اجتماعي دبيران زن مشهد

زهره جهانشيري

دانلود

61

اثر بخشي برنامه آموزش مهارت هاي زندگي در خود كنترلي و عزت نفس دانش آموزان پنجم ابتدايي منطقه ششتمد

 


62

تاثير آموزش مولفه هاي هوش هيجاني بر كاهش كمرويي دختران متوسطه قوچان

طيبه يغمايي

دانلود

63

بررسي رابطه بين سلامت روان و شوخ طبعي معلم و پيشرفت تحصيلي دانش آموزان مقطع ششم ابتدايي سال تحصيلي 91-92

 


64

بررسي و مقايسه هوش هيجاني بين دانش آموزان تيز هوش داراي عملكرد تحصيلي بالا و پايين مقطع متوسطه شهر مشهد

سيده محيا حسيني

دانلود

65

بررسي تاثير شناخت درماني مبتني بر ذهن آگاهي MBCT در نشانه هاي افسردگي و اضطراب دختران نوجوان افسرده

مريم سادات نصرالهي

دانلود

66

 بررسي رابطه عملكرد خانواده و سبك هاي دلبستگي با اختلال هاي رفتاري برون زاد و درون زاد

 


67

اثر بخشي واقعيت درماني به شيوه گروهي در پيشرفت تحصيلي دانش آموزان مدارس شبانه روزي راهنمايي شهرستان قوچان

علي بروشك

دانلود

68

بررسي ميزان استفاده از رسانه هاي جمعي و تاثير آن بر هويت اجتماعي دانش آموزان متوسطه شهرستان خوشاب در سال تحصيلي 92-93

عليرضا انصاري صدر

دانلود

69

بررسي رابطه نارساگويي هيجاني و سلامت روان با انگيزه پيشرفت تحصيلي

 


70

بررسي رابطه بين مهارت هاي اجتماعي با شادكامي و انگيزه مشاركت ورزشي دانش آموزان دختر مقطع متوسطه شهر مشهد

طيبه درويش پوركاخكي

دانلود

71

اثر بخشي آموزش واقعيت درماني به مادران دانش آموزان كم توان ذهني بر بهبود رابطه-كودك و پيشرفت تحصيلي آن ها

فريبا واحدي

دانلود

72

پيش بيني نگراني بر مبناي باورهاي فراشناختي در دانش آموزان

 

دانلود

73

بررسي رابطه نمره انضباط با پيشرفت تحصيلي عزت نفس و خود پنداره دانش آموزان پسر

قربانعلي جنتي
 محب سراج

دانلود

74

بررسي رابطه بين الگوهاي رهبري شيوه هاي تربيتي والدين در خانواده و سبك هاي اسنادي فرزندان

 


75

 عوامل موثر بر ميزان و چگونگي استفاده از اينترنت در بين دانش آموزان شهر مشهد و تاثير آن بر احساس تعلق به ايران

حميد رضا
 
همت آبادي

دانلود

76

مقايسه اثربخشي بازآموزي اسنادي و آموزش حركات موزون ورزشي همراه با آموزش ويژه در كاهش اختلال املاي دانش آموزان مناطق روستايي در سال تحصيلي 93-92

فرزانه صانعي

دانلود

77

 بررسي تناسب آرگونومي تجهيزات آموزشي مدارس با اندازه هاي آنتروپومتري و رابطه آن با ناهنجاري هاي بالاتنه دانش آموزان

 


78

تاثير تمرين تصويرسازي ذهني و بدني با استفاده از بازخورد بينايي بر يادگيري و عملكرد مهارت سرويس واليبال پسران مبتدي 15-12 سال

 


79

 بررسي علل عدم شركت دختران مقطع متوسطه شهرستان تربت حيدريه در فعاليت هاي ورزشي فوق برنامه

 


80

تاثير تمرينات بدني بر قندخون، غلظت انسولين پلاسما و عوامل خطرزاي بيماري هاي قلبي عروقي در بيماران ديابتي غير وابسته به انسولين81

مطالعه تطبيقي آگاهي ها، نگرش و رفتارهاي دانش آموزان در زمينه بهداشت

 


82

 بررسي ميزان عدالت سازماني در ادارات تربيت بدني آموزش و پرورش خراسان رضوي

مينا خدائي

دانلود

83

 بررسي رابطه بين مهارت هاي اجتماعي با شادكامي و انگيزه مشاركت ورزشي دانش آموزان دختر مقطع متوسطه شهر مشهد

طيبه درويش پوركاخكي

دانلود

84

مقايسه تراكم مواد معدني استخوان در ورزشكاران نخبه دو و ميداني

ربابه محمودي

دانلود

85

بررسي و ارزشيابي وضعيت درس تربيت بدني در مدارس ابتدايي شهرستان سبزوار

 


86

بررسي عوامل انگيزشي شركت در مسابقات علمي-تخصصي معلمان تربيت بدني

زهرا سادات ميرزاده

دانلود

87

 توصيف و اولويت بندي عوامل انگيزش شغلي معلمان تربيت بدني نيشابور بر اساس نظريه هرزبرگ

 


88

 رابطه شاخص توده بدني با عملكرد تعادلي دختران و پسران 7 تا 11 سال

 


89

بررسي طرح كارانه در آموزش و پرورش

 


90

شناسايي شايستگي هاي مديران آموزشي مدارس دخترانه سه گانه شهرستان تربت جام

هدي اميري جامي

دانلود

91

بررسي عوامل موثر بر كيفيت زندگي كاركنان آموزش و پرورش با تاكيد بر بهره وري

 


92

بررسي ميزان رضايت دبيران تربيت بدني از عوامل موثر ارزشيابي عملكرد آنان توسط مديران مدارس نواحي 7 گانه مشهد

 


93

بررسي رابطه ساده و چندگانه كمال گرايي جهت گزيني هدف وعملكرد شغلي با فرسودگي شغلي معلمان مقطع راهنمايي شهرستان نيشابور بخش سرولايت

مرضيه سلطاني

دانلود

94

بررسي رابطه ي بين سلامت سازمان و سلامت روان در سازمان آموزش وپرورش شهر مشهد

الهه كشاورز

دانلود

95

اثر بخشي راه حل محور به شيوه ي گروهي بر رابطه ي مادران شاغلو غير شاغل با فرزندان

معصومه نيك فرجام

دانلود

96

تعيين رابطه كنترل در نحوه استفاده از تلفن همراه و پيشرفت تحصيلي دانش آموزان

حسين زارع

دانلود

97

بررسي تاثير اقليم بر معماري (طرح ربزي) مدارس نوساز شهرستان سبزوار در ده سال اخير

طيبه منيدري

دانلود

98

بررسي تاثير روش مديريتي مهندسي ارزش بر پيشرفت تحصيلي رياضي دانش آموزان مدارس راهنمايي شاهد شهر مشهد

 


99

خشم و شهوت در شاهنامه فردوسي

نسرين حيدري

دانلود

100

بررسي روند شكل گيري و پيامدهاي فرقه هاي شيخيه و بهائيت در منطقه قومس

ابوالفضل باصري

دانلود

101

تاثير آموزش مولفه­هاي هوش هيجاني بر تعارضات زناشويي

احمد صفي خبري

دانلود

102

ساخت و بررسي بازدهي سلول هاي خورشيدي حساس به رنگ بر پايه نانو ذرات اكسيدي

اكرم رنجبر

دانلود

103

بررسي مؤلّفه­ هاي هويت ملّي در شعر هوشنگ ابتهاج، نادرنادرپور و سياوش كسرايي

فاطمه فاطمي نيري

دانلود

104

پيش بيني اعتماد به مربي براساس مؤلفه هاي رفتار مربي در بازيكنان فوتبال و فوتسال ليگ استان خراسان رضوي

محمد يعقوبي

دانلود

105

بررسي تفاوت ترجمه بين ادبيات كودكان و بزرگسالان در داستان حضرت موسي (ع)

معصومه غيبي

دانلود

106

بررسي اثرات تجويز مادري استراديول و عصاره آبي الكلي سويا در دوره تمايز جنسيتي مغز بر آستانه و شدت تشنج پذيري در زاده هاي ماده بالغ موش صحرايي

زهرا مجلل

دانلود

107

ايده آل ها ،گراف ها و پايه هاي گروبنر

سيد عبدالوهاب حميدي

دانلود

108

بررسي تأثير آميخته بازاريابي بر رضايت مصرف­كنندگان محصولات هنري (فرشهاي دستي) و رتبه بندي آنها

محبوبه دربان فولادي

دانلود

109

سنتز تجربي و نظري كمپلكس هاي آهن (II) كروم (III) و منگنز (II)از  ليگاند شيف باز N و - دي پيريدوكسيل(4-نيترو ارتو فنيلن دي آمين)

تكتم سيدي چوكانلو

دانلود

110

بررسي تطبيقي ابعاد شخصيتي انسان در نهج البلاغه و ديدگاه هاي روانشناسان غربي

نرگس الياسي

دانلود

111

بررسي رابطه بين مهارت هاي مديريتي و ميزان نگرش به موفقيت روساي هيئت هاي ورزشي خراسان رضوي

زهرا عليشاهي

دانلود

112

شادي در شعر سبك خراساني / غم در شعر سبك عراقي

اسماعيل غريب نواز

دانلود

113

بررسي اثر كاتاليزور Al2O3/ ADP در سنتز بيس كومارين ها

غلامرضا نظرزاده

دانلود

114

غلو در زمان امام محمدتقي،امام علي النقي وامام حسن عسكري (عليهم السلام)

غلامرضا غلامي ميرآباد

دانلود

115

بررسي مكان يابي مراكز بهداشتي درماني و ميزان انطباق آن با پيش بيني طرح تفضيلي شهر مشهد(نمونه موردي: منطقه 1 شهرداري مشهد)

معصومه كوهي

دانلود

116

بررسي و توصيف گويش دُرحي

منير حبيبي درح

دانلود

117

سير تكاملي فيزيك نور

نرگس ريگي نژاد

دانلود

118

برخي از روش هاي تصميم گيري چند معياره بر اساس مجموعه هاي فازي شهودي و مجموعه هاي فازي شهودي بازه اي- مقدار

مريم جنتي محب سراج

دانلود

119

بررسي رابطه بين خوش بيني با انگيزش پيشرفت دردانش آموزان ششم ابتدايي ناحيه 7 شهر مشهد

مريم كرمي، حمزه اكبري داغي

دانلود

120

بررسي رابطه بين خوش بيني و ويژگي هاي شخصيتي با انگيزش پيشرفت دردانش آموزان مقطع متوسطه دوم شهر مشهد

مريم كرمي، حمزه اكبري داغي

دانلود

121

برهم كنش مناسب نوكلئون نوكلئون براي محاسبه انرژي- بستگي وشعاع باريايزوتوپهاي هليوم 3 و4

زهرا ثابت ديزاوندي

دانلود

122

بهينه سازي ميكرو استخراج مايع مايع بر اساس جامدسازي- قطره آلي شناور براياندازه گيري مورفين به كمك طيف سنجي  UV/Vis

حميده محمدي

دانلود

123

تهيه و شناسايي نانوذرات اكسيد روي در حضور كاتاليزور پرايسلر

سودابه هاشمي

دانلود

124

مقايسه ي گزارش هاي علي نامه با منابع تاريخي با تاكيد بر جنگ جمل

مهدي باشتني

دانلود

125

اثر بخشي آموزش ذهن آگاهي بر رابطه والد و كودك در خانواده هاي داراي كودك آسيب ديده شنوايي

رضا كريمي افين

دانلود

126

مقايسه بهبود مهارت هاي كلامي كودكان ناشنوا در مدارس استثنايي و تلفيقي (عادي)مقطع ابتدايي

حسين فروغي بيلندي

دانلود

127

نقش ويژگي هاي شغلي در پيش بيني استرس كاري درك شده در دبيران زن تربيت بدني و غير تربيت بدني آموزش و پرورش

مريم چناراني

 دانلود

128

مقايسه شادكامي ،اميد به زندگي و احساس تنهايي دختران نوجوان با سطوح مختلف فعاليت بدني

 اشرف سيدي

دانلود

129

تاثير آموزش مولفه هاي هوش هيجاني بر تعارضات زناشويي

 احمد صفي خبري

دانلود

130

مقايسه تاثير تواتر خطا بر يادگيري و انتقال دقت پرتاب در كودكان سالم و كم توان ذهني

ميمنت سميعي

دانلود

131

بررسي سبك هاي مديريت و رابطه آن با خلاقيت كاركنان هنرستان هاي دخترانه مشهد

حانيه ارغوان

دانلود

132

تدوين نظريه زمينه اي به منظور تبيين جهت گيري هاي عملي برنامه درسي دانشجو معلمان

راحله پوراسماعيل

دانلود

133

رابطه رضايت شغلي با ميزان اعتماد به نفس معلمان ابتدايي مشهد

فاطمه خيرآبادي

دانلود

134

بررسي و تحيل موانع رشد فكري فكري و اخلاقي و مهارتي دانش آموزان دبيرستانهاي پسرانه مشهد

امير رضا خورسند پريزاد

دانلود

135

بررسي رابطه هوش هيجاني با عملكرد مديران مدارس (On The Relationship between Types of Motivation and Writing Task )

اقدس نعيمي

دانلود

136

بررسي تاثيرP4C( فلسفه براي كودكان به مثابه فرايند و محتوا) بر تفكرخالق, رفتار خالقي وخويشتن شناسي دانش اموزان پايه ششم , مطالعه موردي

رضا جهاني

دانلود

137

بررسي عوامل مؤثّر بر استفاده از فنّاوري اطّلاعات و ارتباطات (فاوا) در آموزش‌وپرورش (مطالعه موردي معلّمان دوره ابتدايي شهرستان كلات نادري)

ايرج اسماعيل پور

 

138

رابطه هوش هيجاني و هوش معنوي با پرخاشگري ورزشكاران وغير ورزشكاران

علي غفاريان پناهي

 

139

بررسي رابطه مديريت زمان و رويكردهاي مطالعه با اهمال‌كاري تحصيلي
 در دانش‌آموزان با افت تحصيلي

زهرا كلاهي اهري

دانلود

140

بررسي تطبييقي پارامتر ضمير موصول That در ميان زبان آموزان انگليس در ايران

علي خسرواني فرد

دانلود

141

بررسي رابطه بين شادكامي و بهزيستي روانشناختي با سازگاري اجتماعي والدين كودكان معلول جسمي حركتي شهرستان كلات

علي توسلي

دانلود

142

بررسي رابطة مهارت انساني سرپرستان شبانه‌روزي و اثربخشي آنان از ديدگاه دانشجويان مراكز تربيت معلم استان خراسان

اصغر شكيبي

دانلود

143

بررسي رابطه سبك‌هاي دل‌بستگي و وجود معنا در زندگي با آمادگي براي ابتلا به اعتياد در بين معلمين مقطع ابتدايي شهرستان كلات نادر

حبيب شريفي آقداشي

دانلود

144

بررسي اثر بخشي حافظه فعال واضطراب رياضي دانش آموزان سال سوم رياضي فيزيك با سبكهاي متفاوت يادگيري (FD/FI) بر عملكرد حل مسائل كلامي حسابان

سيد حسين عبدالهي

دانلود

145

بررسي اثربخشي آموزش مهارت هاي مطالعه برراهبردهاي يادگيري در دانش آموزان پايه اول متوسطه

رضا شريعتي پور

دانلود

146

بررسي تأثير روش مديريتي مهندسي ارزش بر پيشرفت تحصيلي رياضي دانش آموزان مدارس راهنمايي شاهد شهرمشهد

زري خرمي

دانلود

147

ساخت ابزار و سنجش ميزان توكل در مديران ستادي آموزش وپرورش شهر مشهد و تأثير عوامل خصيصه‌اي بر آن

فاطمه نيكنام

دانلود

148

بررسي رابطه ترس از صميميت و تصوير ذهني از بدن با رضايت مندي زناشويي  در دبيران زن متوسطه اول ناحيه مشهد

منيره بيات

دانلود

149

بررسي ارتباط بين شاخص توده بدني (BMI) ،قدووزن با توان هوازي و بي ‌هوازي ومقايسه آن درپسران ورزشكاروغير ورزشكاردوره متوسطه شهرستان خليل آباد« سال تحصيلي 83-1382»

هادي نقي پور

دانلود

 

 

 

تاریخ به روز رسانی: 1395/08/26
تعداد بازدید: 1306
امتیازدهی
میانگین امتیازها:3 تعداد کل امتیازها:2
مشاهده نظرات (تعداد نظرات 0
ارسال نظرات
نام  
آدرس پست الکترونیکی شما    
توضیحات  
تغییر کد امنیتی  
کد امنیت  
 
تمامی حقوق این پایگاه متعلق به اداره کل آموزش و پرورش خراسان رضوی می باشد.
ورود اعضاء
بستن
Powered by DorsaPortal